Letní tábory zajistěte včas


Možná Vám pÅ™ipadá, že léto je v nedohlednu, ale pravda je, že stejnÄ› jako na VaÅ¡i dovolenou, byste mÄ›li vÄas myslet i kam poÅ¡lete své dítÄ› letos na tábor. Letní tábory nabízejí dnes nejen různé oddíly, ale také kluby, domy dÄ›tí a mládeže a mnohé různé instituce. AÄ je výbÄ›r veliký, nenechávejte pÅ™ihlášky na poslední chvíli. Letní tábory nabízejí množství různých specializovaných táborů s různým zaměřením, nebo klasické tábory, které si pamatujeme z dÄ›tství. Takový nabízí i náš tým. NaÅ¡e internetové stránky stojí za to si prohlédnout. Dozvíte se nejen vÅ¡e o naÅ¡em táboÅ™e, ale také spoustu velmi cenných informací.

Už víte, který tábor letos vyberete?

Možná máte už jasno, možná jeÅ¡tÄ› pÅ™emýšlíte. Na pÅ™emýšlení ale není mnoho Äasu, pokud chcete poslat s námi VaÅ¡e dítÄ› na náš tábor. Místa se již plní. Letní tábory pořádáme sice krátkou dobu, ale naÅ¡i instruktoÅ™i mají dlouholeté zkuÅ¡enosti nejen z různých táborů, ale také z celoroÄní práce s dÄ›tmi. Již nyní jsou přípravy v plném proudu. A na co se u nás mohou VaÅ¡e dÄ›ti těšit? To je trochu tajemství, ale vÅ¡e ostatní se dozvíte na naÅ¡ich pÅ™ehledných internetových stránkách.