Zisková firma? Určitě ano!

Každá firma chce mít co největší zisk. Ty výrobní firmy mají několik možností, jak toho dosáhnout a hlavními hledisky je úspora času při výrobě a úspora lidských zdrojů. Oboje nabízí výrobní linky a pokud možno, co nejvíce automatizované. Automatizace je nevyhnutelná.

Výrobní linka je soustava strojů a přístrojů, které na sebe těsně navazují a tím jsou jedinečnou příležitostí pro úsporu výrobních časů. Mezi jednotlivými operacemi nevznikají prostoje a každá výrobní operace může okamžitě navazovat na tu předchozí. Žádné přesuny po hale, ale dopravníkový pás nebo automatizovaná pracoviště, kdy se výrobek automaticky robotem přesouvá od stroje ke stroji. Bez zásahu obsluhy.

výroba

Že vaše firma nemá výrobní linku? A vy nechcete navýšit produkci a tím navýšit zisky, ale se stávajícím počtem zaměstnanců a na stejné výrobní ploše? Bez výrobní linky to půjde jen stěží, takže vám představujeme firmu IMTTS, která se navrhováním výrobních linek zabývá. Dokáží co nejvíce zautomatizovat vaši výrobu a navrhnout řadu řešení, která povedou ke zrychlení výroby a tím k úspoře výrobních časů.

Plně automatizovaná výrobní linka není vždy možná, ale i seskupení několika strojů za sebou může ušetřit spoustu času. Mnohdy výrobek putuje firmou zcela neefektivně a to je potřeba změnit, pokud chcete mít produktivní a ziskovou firmu.

výroba

Ušetřit čas na výrobu, to je cesta ke zisku a někdy se dá ušetřit čas nejen při samotné výrobě, ale i při výstupní kontrole výrobku nebo při balení a expedici. To vše mohou zvládat automaty a ty budou rychlejší než člověk. Není třeba se bát, že lidé nebudou mít práci. Každý stroj potřebuje obsluhu a opravy. A každý stroj musí někdo vymyslet a vyrobit.

Zisková firma vyrábí efektivně, rychle a s o nejmenším počtem zaměstnanců. Aby toho dosáhla, je automatizovaná výrobní linka dobrou volbou.