Víte, jak vypadá kotoučová fréza

Obrábění kovů provází velmi dlouhá historie, která sahá až do období http://prodej.mesec.cz/kreditni-karty/texty/bezurocne-obdobi-u-kreditni-karty/ průmyslové revoluce, kdy se začalo jednat o souvislou a promyšlenou činnost výroby různých součástí strojů, nástrojů a dalších druhů užitného zboží. V té době se začal strojírenský obor obohacovat o první nástroje, jejichž konstrukce a princip je zachován dodnes. Patří sem zejména vrtáky, výhrubníky a výstružníky pro zhotovování válcových otvorů, a dále soustružnické nože pro obrábění osově souměrných součástek, brusné kotouče pro tvorbu přesných rozměrů a hladkých povrchů a mimo jiné i frézy.

obrábění frézováním

Fréza je nástroj, který odvalováním po povrchu obrobku odebírá množstvím obvodově uspořádaných zubů třísku, aby vytvořil rovný povrch v nejrůznějších tvarech. Frézy mohou být válcové, kotoučové i tvarové a mohou vytvářet jak přímé plochy, tak různě tvarované drážky. K nejrozšířenějším typům těchto nástrojů patří kotoučové frézy z výkonné rychlořezné oceli HSS a HSSE, které se dělí podle počtu zubů a jejich tvarů na hrubo, polohrubo a jemnozubé a dále pak na stavitelné či složené anebo speciální frézy pro drážky.

kotoučová fréza

Frézování dřeva

Neměli bychom opomíjet také fakt, že frézy využívají nejen strojaři, ale i truhláři a další výrobci nábytku. Zejména kotoučové frézy v nich vytváří potřebné drážky, které slouží pro spojování materiálu a následné klížení. Truhlář se bez frézovacích nástrojů neobejde a stejně tak i tesař nebo jakýkoli amatér – domácí kutil, který ze dřeva zhotovuje různé výrobky.

S frézováním se seznamují i učni ve strojírenských a truhlářských oborech, mají k dispozici mnoho různých způsobů obrábění a nástrojů, které jim v praktických dílenských cvičeních mohou ozřejmit, jak proces frézování probíhá, jak zde působí fyzikální síly, jak se odebírá tříska a jaké možnosti obecně frézování v jejich oborovém zaměření nabízí.