Proč trávíme tolik času online


Dnes se bez internetu již v podstatÄ› neobejdeme. Používáme jej doma i v zamÄ›stnání, s jeho pomocí platíme. Díky chytrým mobilním telefonům k nÄ›mu máme přístup kdykoliv chceme. Spolu s jeho dostupností se pak rozÅ¡iÅ™ují také jeho možnosti. Není tedy divu, že je využíváme stále více a trváme Äím dál víc Äasu na síti.

 

sociální síť na internetu

 

Důvodem je pÅ™edevším to, že internet má skuteÄnÄ› Å¡iroké možnosti využití. Můžeme zde poslouchat hudbu, dívat se na videa, filmy Äi seriály, hrát hry, bavit se s ostatními, být na sociálních sítích. A to vÅ¡e na malém zařízení, které se nám v podstatÄ› vejde do kapsy.

 

Výsledkem pak je, že si na nÄ›m každý najde nÄ›co, co by jej zajímalo Äi bavilo. To platí zvláštÄ› pro mladé lidi, kteří možností internetu využívají nejvíce. A je jasné, že jeho poskytovatelé je v tom podporují. A proÄ by ne – Äím více jej budou lidé využívat, tím více za nÄ›j budou ochotni platit, a tím vÄ›tší budou mít i zisk.

 

přístroje na surfování po internetu

 

Je vÅ¡ak samozÅ™ejmÄ› otázkou, zda je nÄ›co takového skuteÄnÄ› dobré. Koneckonců není nijak výjimeÄné, že pro soustÅ™edÄ›ní se na mobil nevnímáme své okolí, což může velmi snadno vést k nehodám, aÅ¥ už pÅ™i pÅ™echázení silnice nebo i jen na chodníku, kdy vrazíme například do pouliÄní lampy.

 

Ani v zamÄ›stnání to není o moc lepší. Pokud máme volnou chvilku, láká nás to podívat se, co je například nového na sociálních sítích, pÅ™iÄemž velmi snadno zapomeneme na Äas. A i když na nÄ›j nezapomeneme, je pro nás nároÄné se opÄ›t soustÅ™edit na práci. Není tedy divu, že zamÄ›stnavatelé surfování po internetu u svých zamÄ›stnanců bÄ›hem pracovní doby omezují.

 

Bohužel se navíc také ukazuje, že tak velmi snadno vzniká závislost. ÄŒlovÄ›k pak nemůže bez přístupu na internet fungovat, aniž by mÄ›l abstinenÄní příznaky. A to je rozhodnÄ› fáze, které bychom se mÄ›li vyvarovat. Je tedy dobré stanovit si denní limit, jak dlouho můžeme na internetu být. Věřte, že vám to jen prospÄ›je.