Je lepší řídit sám než spoléhat na ostatní


Auto je pro život opravdu nÄ›co skvÄ›lého, protože když máme auto, tak jsme naprosto svobodní. UrÄitÄ› cítíte tu krásnou svobodu, kterou prostÄ› máte, když sednete do toho auta a víte, že si prostÄ› můžete zajet kamkoliv chcete. Nevýhodou je pro nÄ›které lidi to, když prostÄ› neřídí nebo se bojí řídit, protože potom prostÄ› bohužel se nikam nezavezou a musí se spoléhat na nÄ›koho jiného. ProstÄ› až nÄ›kdo má Äas a až je prostÄ› nÄ›kdo zaveze. Ale urÄitÄ› to znáte, že prostÄ› kolikrát se stane, že prostÄ› je to takové až těžké, že prostÄ› spoléháte na toho druhého ÄlovÄ›ka. A teÄ prostÄ› víte, že se sami nikam nezavezete a že prostÄ› neřídíte a musíte prostÄ› Äekat, až ten druhý může, a Äekáte, až pÅ™ijede a podobnÄ›.

Auto

Já jsem tohle popravdÄ› zažila. A popravdÄ› musím říct, že já jsem ráda, že opravdu řídím sama, protože bych nechtÄ›la už Äekat prostÄ› na nÄ›koho jiného, až mÄ› prostÄ› nÄ›kdo nÄ›kam zaveze, a musím vystoupit tam kde mi prostÄ› Å™ekne, a musím dÄ›lat to co kdo chce, a musím stát a Äekat tam kde chce ten ÄlovÄ›k. Když prostÄ› máte to auto, tak jste naprosto svobodní, a já jsem tohle zažila, protože já opravdu mám straÅ¡nÄ› ráda svobodu, a mám hlavnÄ› straÅ¡nÄ› ráda, když si opravdu můžu zajet kamkoliv chci já, a nemusím poslouchat a Äekat až může prostÄ› nÄ›jaký druhý ÄlovÄ›k, který mÄ› nÄ›kam zaveze.

Auto

Ale jak už jsem říkala, zažila jsem to, a bylo to opravdu takové těžké, a byla jsem z toho taková i neÅ¡Å¥astná, protože prostÄ› pořád se cítíte i tak blbÄ›. MnÄ› to pÅ™iÅ¡lo jako taková ostuda, že prostÄ› neřídí. I pÅ™esto, že prostÄ› se jenom tak domníváte, že to je ostuda, tak ona ta ostuda není. Ale já jsem se vždycky tak prostÄ› cítila tak Å¡patnÄ›, a prostÄ› já jsem ráda, že řídím, že jsem se odhodlala k tomu, abych prostÄ› jako řídila a podobnÄ›. Ale prostÄ› nakonec jsem ráda, že opravdu ten Å™idiÄák mám, protože není nad to, když opravdu ten ÄlovÄ›k řídí sám, a pokud ten strach pÅ™ekonáte, tak uvidíte, že budete nakonec řídit i úplnÄ› sami.