Co je vlastně společnost


Co vlastnÄ› pÅ™edstavuje pojem spoleÄnost, jak se tento pojem vyznaÄuje a co nám pÅ™ináší? Pokud bychom se pojem snažili nÄ›jak definovat je možné o nÄ›m říci, že pÅ™edstavuje systém, který je komplexní s obsahem jednotlivců. Tito jednotlivci v rámci tohoto spoleÄenství sdílejí nejen hodnoty, ale také způsoby chování a normy. Ale to není vÅ¡e. Dále jednotlivci v rámci spoleÄnosti vytvářejí také různé vzájemné vztahy. Nesmíme, ale také zapomenout, že souÄásti spoleÄnosti jsou insituce. Jedná se právÄ› o ty, které dohlížejí na to, aby byly dodržovány daná pravidla spoleÄnosti. Tedy se bavíme o policii, soudech apod.  S tím je bezpochybu spojená i otázka etiky. SpoleÄnost totiž urÄuje co etické je a co etické není. Dle toho lidská bytost buÄ je souÄástí spoleÄnosti a nebo z ní vyboÄuje. 

etika

SpoleÄnost také pÅ™edstavuje integraci neboli propojení. Toto propojení se v rámci spoleÄnosti vytváří na základÄ› komunikace, spolupráce a to jak na bázi osobní, tak také pracovní. Bez integrace by spoleÄnost nemohla fungovat. Znamenalo by to zmatek a velký chaos. SpoleÄnost aÅ¥ chceme nebo ne pÅ™ináší i dÄ›lení do různých spoleÄenských vrstev a to dle toho jak se jednotlivým jedincům daří na poli ekonomickém, osobním, pracovním a díky tomu se Å™adí k různým spoleÄenským vrstvám.

spoleÄnost

Tak jak spoleÄnost integruje, stratifikuje tak také se vyvíjí a to jak pozitivnÄ›, tak také negativnÄ›. SpoleÄnost pÅ™ed 50 lety vypadala jinak než spoleÄnost v dneÅ¡ním moderním svÄ›tÄ›. Proto naÅ¡e prarodiÄe obÄas vzpomínají jaké to bylo za jejich mladých let. Tento vývoj spoleÄnosti je dynamický a může být způsoben nejen pokroky, ale také ho vytváří různé ekonomické nebo kulturní vlivy. Téma spoleÄnosti je velmi zajímavé, ale také složité téma, kterému se vÄ›nuje mnoho vÄ›dců a neustále pÅ™icházejí s novými poznatky, které téma spoleÄnosti rozÅ¡iÅ™uje. Co je patrné, tak spoleÄnost je pro jednotlivce důležitá.