Společnost a problémy


Myslíte si, že ve spoleÄnosti neexistují žádné problémy? Existují a kolikrát jich není vůbec málo. Bohužel problémy jsou nÄ›co, co se může vyskytnout naprosto vÅ¡ude.

Problémy se ale kolikrát vyskytují hlavnÄ› proto, že každý ÄlovÄ›k má na urÄitou vÄ›c jiný názor. Jestliže by se lidé nÄ›co mÄ›li nauÄit, pak je to to, že ne vÅ¡ichni můžou mít na danou vÄ›c stejný názor, jako daný ÄlovÄ›k.

RozhodnÄ› se mezi námi najdou i lidé, kterým je úplnÄ› jedno, co si lidé o daných vÄ›cech myslí, protože je jim jedno, že daná vÄ›c vůbec existuje. I nÄ›co takového je urÄitý přístup.

Každý ÄlovÄ›k to má opravdu jinak. Jsou lidé, kteří urÄité vÄ›ci prožívají a Å™eší je do úplného detailu a jsou i lidé, kterým je skuteÄnÄ› jedno, že daná vÄ›c existuje. Lidé jsou opravdu různí.

Nikomu bychom ale nemÄ›li nadávat za to, že urÄitou vÄ›c neÅ™eší nebo že jí naopak Å™eší až příliÅ¡. Každý ÄlovÄ›k se k urÄitým vÄ›cem staví jinak.

Je ale pravdou, že nÄ›které problémy, které se ve spoleÄnosti vyskytují, ve skuteÄnosti nejsou vůbec problémem. I nÄ›co takového se opravdu stává.

stojící žena

Pro každého ÄlovÄ›ka je navíc problém nÄ›co jiného. Najdou se lidé, kteří jsou schopni udÄ›lat z malé vÄ›ci obrovskou katastrofu. Takových lidí existuje na svÄ›tÄ› velké množství.

Bylo by dobré, kdyby se ÄlovÄ›k vždy nad urÄitou vÄ›cí zamyslel a to do hloubky. JedinÄ› tak pÅ™ijdete na to, že mnoho vÄ›cí není vůbec žádný problém.

Jen málokdo se ale zamyslí. Nebylo by pÅ™itom na Å¡kodu, pokud by se zamyslel úplnÄ› každý. Mnohdy se dá navíc vymyslet ideální Å™eÅ¡ení. Opravdu jen staÄí se zamyslet.

bílý otazník

NÄ›kdy to nebývá jednoduché. Kolikrát se ÄlovÄ›k snaží druhé pÅ™esvÄ›dÄit o tom, že to, co se například dÄ›je, je opravdu velký problém. Mnohdy se to danému ÄlovÄ›ku podaří, ale je to hloupost, protože daná vÄ›c je například mnohem menší problém než vÄ›c jiná.

Najdou se lidé, kteří mají schopnost druhé zmanipulovat a poté se velmi diví tomu, když se najde nÄ›kdo, kdo se proti danému ÄlovÄ›ku postaví, protože opravdu dÄ›lá z malé vÄ›ci vÄ›c gigantických rozmÄ›rů a pÅ™itom je to kolikrát jen malá hloupost.

Bylo by dobré, aby se každý ÄlovÄ›k sám nad urÄitou vÄ›cí zamyslel, protože skuteÄnÄ› může dojít k tomu, že daná vÄ›c nestojí ani za Å™eÄ, natož aby se jednalo o nÄ›jaký velký problém.