Studenti potřebuji studovat


Finance jsou pro nás velice důležité, protože je potÅ™ebujeme pro každodenní život. PotÅ™ebujeme si nakoupit pití, obleÄení. jídlo. Dále si potÅ™ebujeme koupit hygienické potÅ™eby, které jsou pro každodenní život taky důležité. NÄ›kteří studenti, kteří jsou na stÅ™edních Å¡kolách, potÅ™ebují tÅ™eba peníze na studium, tak potÅ™ebuji nÄ›jaké finance. Je potÅ™eba tÅ™eba spoÅ™ení od rodiÄů nebo nÄ›kteří studenti si berou půjÄku studentskou. Studium pro stÅ™edoÅ¡koláky a vysokoÅ¡koláky stojí opravdu velký obnos penÄ›z.

Penize

Nedá se tÅ™eba vyjít kolikrát ani z kapesného od rodiÄů. Studenti proto budou muset využít půjÄky a tÅ™eba chodí i nÄ›kam na nÄ›jakou brigádu, aby si studium mohly zaplatit. Je dobré studentům vysvÄ›tlit, že je opravdu potÅ™eba u spoÅ™it peníze. Protože když budou spoÅ™it tak si budou mít mnohem víc penÄ›z a potom si mohou toho mnohem víc dovolit. SpoÅ™ení penÄ›z je potÅ™eba i do budoucna, protože v budoucnu si můžete za to najít co si budete nutné potÅ™ebovat koupit. Můžete si koupit klidnÄ› i z naÅ¡etÅ™ených penÄ›z i dům. Důležitá je také finanÄní gramotnost, protože kdo je finanÄnÄ› gramotný tak umí s penÄ›zi lépe zacházet. Mít peníze vyžaduje velkou zodpovÄ›dnost a rozhodnÄ› je potÅ™eba studentům stÅ™edním Å¡kol vysvÄ›tlit, jak se zachází s penÄ›zi a jak se s nimi dá nakládat a podobnÄ›.

Lístek

RozhodnÄ› pro studenty, kteří chtÄ›jí studovat, tak je dobré, aby studovali, protože tím získají do budoucna mnohem lepší zamÄ›stnání a příjem. RozhodnÄ› si potom studenti toho můžou mnohem víc dovolit. Mohou uÅ¡etÅ™it z lepšího zamÄ›stnání mnohem víc penÄ›z. Proto je studium tak velice důležité. Studenti potom mají mnohem víc možností než ti, kteří Å¡kolu nemají. Takže rozhodnÄ› svým dÄ›tem raÄte v tom, aby se uÄily a snažily se docílit tÄ›ch nejlepších výsledků. RozhodnÄ› nebudete litovat. A Äím víc poženete dÄ›ti ke studiu, když jsou malé, tak tím víc oni Vám to vrátí, jak budou starší.